Demänovská jaskyňa slobody

jaskyna slobodyPredstavuje morfologicky najpestrejšiu časť Demänovského jaskynného systému. Dĺžka jaskyne je 8 126 m s výškovým rozdielom 120 m. Jaskyňou preteká podzemný tok Demänovky, ktorá pramení pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier na nekrasovom území a do podzemia sa ponára na Lúčkach.
www.ssj.sk)

 PREDBEŽNÁ REZERVÁCIANaši partneri:

Liptov REPRO servis minimapro.sk mutton prenajomkaravanov.sk Restauracie.sk