Múzeum Janka Kráľa, L. Mikuláš

muzeum janka kralaMúzeum Janka Kráľa od r. 1955 dokumentuje dejiny mesta a literárnu históriu regiónu. Návštevníci si môžu vybrať zo 4 stálych expozícií, navštíviť neďalekú synagógu v jeho správe alebo výstavnú sieň v hlavnej budove na námestí, ktorá ponúka aktuálne výstavy. V hlavnom sídle múzea, v historických priestoroch prvého stoličného domu a priľahlého straussovského domu, sa nachádza stála expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš.
www.muzeum.sk

V podzemných priestoroch múzea sa nachádza rozsahom neveľká, ale obsahom jedinečná expozícia, známa ako Mikulášska mučiareň. V blízkosti miest, kde pred tromi storočiami prebiehal súd s legendárnym zbojníckym kapitánom Jurajom Jánošíkom, dnes návštevníci môžu vidieť zápisnice o jeho dobrovoľnom i trpnom vypočúvaní, ktoré spolu s historickými mučiarenskými nástrojmi ako dereš, škripec či španielska čižma približujú metódy, akými bol vedený súdny proces s Jánošíkom, i dobu, v ktorej žil.

PREDBEŽNÁ REZERVÁCIANaši partneri:

Liptov REPRO servis minimapro.sk mutton prenajomkaravanov.sk Restauracie.sk